,

סט סידור + חומש קורן

180.00

  • סט סידור וחומש
  • הוצאת קורן
  • הסידור נוסח ספרד
  • הסידור כולל – תפילות לימי חול,שבת ומעודי ישראל. וכן ספר תהילים וחמש מגילות.
  • החומש כולל – חמישה חומשי תורה, הפטרות וסידור לשבת נוסח ספרד.

סכום ביניים:

תוספות:

סך הכל: