* תפילין 'אדני הקודש' - בגבעת שמואל
תפילין מהודרות בתים מבהמה גסה - כשר למהדרין מן המהדרין
גודל הבתים : רגיל בין 32-35 מ"מ
פרודות לגמרי
פרשיות מהודרות כתב אשכנזי
• בלי נקבים כלל
• שי"ן משוך כולו ביד
• פרודות לגמרי בלי דבק
• חוט התפירה בין בית לבית
• רצועות עור עליון עבודת יד
• מקשה עור אחד ללא תוספות (פרט לחתיכה מרובעת בין התיתורא העליונה לתחתונה)
בתי התפילין מיוצרים במפעל העומד תחת השגחת
ועד הרבנים שבראשות הרב הגאון משה שאול קליין מו"צ בבד"ץ
של הגר"ש וואזנר שליט"א ורב שכונת אור החיים בבני ברק
ההשגחה כוללת הן של מקור העור שאין בזה חשש בכור והן על העיבוד
שנעשה לשמה, והן על הריבוע ועשיית השי"ן וצביעת הבתים , והכל נעשה
לשם קדושת תפילין ע"י עובדים יראים ושלמים.
הרב הגאון משה שאול קליין נותן הוראות מדויקות כדי שייעשה הכל על הצד היותר טוב, שלא יהיו נקבים הפוסלים בתפילין . ויש השקעת כוחות שהבתים יהיו פרודות ממש ,והשתדלות גדולה שיהיו הבתים כשרים למהדרין. אשר על כן יכולים אף המדקדקים במצוות לקנות בתים אלו ולקיים בהם מצות תפילין בהידור .
וכן הפרשיות אשר נכתבו בהידור רב ע"י סופרים יר"ש שהוסמכו ע"י ועד הרבנים שע"י משמרת סת"ם בנשיאותו של הרב הגאון משה שאול קליין שליט"א.
כל הפרשיות מוגהים בהגהת מחשב + הגהה ידנית ע"י מגיהים מומחים.
ניתן לקבל הכתב בית יוסף או האר"י.


*
התמונה להמחשה בלבד.


התקשרו עכשיו : 1-800-10-16-33