תפילין - בתים מבהמה גסה - כשר למהדרין
גודל הבתים : רגיל בין 32-35 מ"מ .     רצועות :עור עליון
פרשיות :מהודרות כתב אשכנזי

* תפילין 'אדני הקודש'
מעלות מיוחדות בתפילין:

• בלי נקבים כלל
• עיבוד העור בסיד ביד
• שי"ן משוך כולו ביד
• רוב פרודות 
• חוט התפירה בין בית לבית
• מקשה עור אחד ללא שום תוספות ( פרט לחתיכה מרובעת בין התיתורא העליונה לתחתונה )
*קופסאות לתפילין

בתי התפילין מיוצרים במפעל העומד תחת השגחת ועד הרבנים שבראשות הרב הגאון משה שאול קליין מו"צ בבד"ץ של הגר"ש וואזנר שליט"א ורב שכונת אור החיים בבני ברק ההשגחה כוללת הן של מקור העור שאין בזה חשש בכור והן על העיבוד שנעשה לשמה, והן על הריבוע ועשיית השי"ן וצביעת הבתים , והכל נעשה לשם קדושת תפילין ע"י עובדים יראים ושלמים.

הרב הגאון משה שאול קליין נותן הוראות מדויקות כדישי'יעשה הכל על הצד היותר טוב, שלא יהיו נקבים הפוסלים בתפילין . ויש הקפדה שבבתים שיש בהם רוב פרודות לא יהיה אלא קצת דבק בתחתית הקציצה בין הפרודות ויש השתדלות גדולה שיהיו הבתים כשרים למהדרין , אשר על כן יכולים אף המדקדקים במצוות לקנות בתים אלו ולקיים בהם מצות תפילין בהידור .

וכן הפרשיות אשר נכתבו בהידור רב ע"י סופרים יר"ש שהוסמכו ע"י ועד הרבנים שע"י משמרת סת"ם בנשיאותו של הרב הגאון משה שאול קליין שליט"א.
כל הפרשיות מוגהים בהגהת מחשב + הגהה ידנית ע"י מגיהים מומחים.

ניתן לקבל בכתב בית יוסף או האר"י.
* התמונה להמחשה בלבד.

צלצלו עכשיו : 1-800-10-16-33 (שיחת חינם)